Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3

นายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวมลิสา หยังหลัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านในวัง ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

แกลเลอรี่