Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

-

เอกสารแนบ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตการต่อต้านการให้สินบน ปปช

ขนาดไฟล์:15.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง

แผ่นพับสรุปย่อ

ขนาดไฟล์:0.99 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง

เพื่อเข้าสู่เอกสารที่เกี่ยวข้องและสื่อประชาสัมพันธ์

ขนาดไฟล์:1.20 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง