Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

งบทดลองประจำปี 2563

งบทดลองประจำปี 2563

-

เอกสารแนบ

งบทดลองประจำปี 2563

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

งบเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง กันยายน 2563

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

เงินฝากคลัง

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

เงินสดในมือ

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

เจ้าหนี้

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

บัญชีวัสดุคงคลัง

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

ใบสำคัญค้างจ่าย

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

ลูกหนี้

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

สรุปรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง