Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การจัดการขยะติดเชื้อและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

การจัดการขยะติดเชื้อและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงาได้ดำเนินการรวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เอกสารแนบ

การจัดการขยะติดเชื้อและการรณรงค์ประชามสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ขนาดไฟล์:25.54 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง