Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

โครงการรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ  ลดรับ  ลดให้  ลดใช้ถุงพลาสติก”

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา พร้อมด้วยเครือข่ายทสม.จังหวัดพังงาดำเนินโครงการรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ  ลดรับ  ลดให้  ลดใช้ถุงพลาสติก” ณ ตลาดสดกราภูงา เทศบาลเมืองพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562  เวลา  09.00 – 12.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการงดให้ถุงพลาสติก ในภาคีเครือข่ายห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

แกลเลอรี่