Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม อันดามัน วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม อันดามัน วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562

นายภัตติพงศ์  สุนทรวร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา และบุคลากรเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม อันดามัน วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562

แกลเลอรี่