Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ร่วมกับเทศบาลตำบลบางนายสี หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรฯ และเครือข่าย ทสม.อำเภอตะกั่วป่า จัดกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ ณ บริเวณตลาดสด บขส.ตะกั่วป่า

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ร่วมกับเทศบาลตำบลบางนายสี หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรฯ และเครือข่าย ทสม.อำเภอตะกั่วป่า จัดกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ ณ บริเวณตลาดสด บขส.ตะกั่วป่า

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ร่วมกับเทศบาลตำบลบางนายสี หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรฯ และเครือข่าย ทสม.อำเภอตะกั่วป่า จัดกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ ณ บริเวณตลาดสด บขส.ตะกั่วป่าโดยมีนายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานและร่วมเดินรณรงค์ให้พ่อค้า แม่ค้า และผู้ซื้อในตลาดสด บขส.ตะกั่วป่าเห็นความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดจากถุงพลาสติก และเข้ามามีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย และลดการใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน

แกลเลอรี่