Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม.จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม.จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม.จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา โดยมี นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผอ.ทสจ.พังงา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมีคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดเข้าร่วมจำนวน 100 คน

แกลเลอรี่