Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
“โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า”

“โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า”

วันที่ 24 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ป่าชายเลนบางขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบหมาย นายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลชั้นต้นจังหวัดพังงา รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดพังงา ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า ผู้แทนผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา นายอำเภอตะกั่วป่า หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพังงา หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. นักเรียนนักศึกษาและประชาชน จำนวน 409 คน เข้าร่วมพิธี นายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ ผอ.ทสจ.พังงา กล่าวว่าศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดทำ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ และการฝึกอบรม “จิตอาสา” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายรวมกันจำนวน ไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในปี พ.ศ. 2563 – 2570 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

28 ก.ค. 63