Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

23 ม.ค. 61

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกการยกย่องเชิงชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสวนตำนานต้นไม้

27 เม.ย. 60

รายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนบุคลากร

27 เม.ย. 60

รายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

27 เม.ย. 60

แผนผังกระบวนการเรื่องร้องเรียน

27 เม.ย. 60

คำสั่งคณะทำงานดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคคล

27 เม.ย. 60

ประกาศนโยบายความโปร่งใส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

27 เม.ย. 59

รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง (ม.ค.2559 - มี.ค. 2559)

27 เม.ย. 59

รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง (ต.ค.2558 - ธ.ค. 2558)

จำนวนทั้งหมด 23 รายการ
1 2 3 >