สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา